© Huanet.gr. All rights reserved. Web Design Dazzlink.

Υποβολή Εργασιών

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με Προφορική, Αναρτημένη (ePoster) ή Video Ανακοίνωση στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους, ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής.

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων
Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου και του on-line συστήματος.

Tο online σύστημα θα ανοίξει για υποβολές εργασιών την 1η Απριλίου 2022
Προθεσμία Υποβολής 12/06/2022

Προφορικές Ανακοινώσεις
Η παρουσίαση κάθε Ανακοίνωσης πρέπει να είναι μέγιστης διάρκειας επτά (7) λεπτών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συζήτησης/ερωτήσεων.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters)
Η παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά με την μορφή e-Posters. Η Οργανωτική Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει ορισμένες Αναρτημένες Ανακοινώσεις να συνοδευτούν από σύντομη παρουσίαση τριών (3) λεπτών, σε ειδικές συνεδρίες στο πρόγραμμα (e-Posters με παρουσίαση).

Video Ανακοινώσεις
Η διάρκεια των Videos δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι (6) λεπτά ενώ θα διατίθενται τρία (3) λεπτά για συζήτηση/ερωτήσεις.

Βράβευση Εργασιών
Η Οργανωτική Επιτροπή θα βραβεύσει μετά από εισήγηση των Επιτροπών Βράβευσης , τις 3 καλύτερες Ανακοινώσεις κάθε κατηγορίας (Προφορικές / Αναρτημένες / Videos).

Όσοι συγγραφείς επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους προς βράβευση, θα πρέπει κατά την υποβολή της περίληψης, να αναφέρουν στο πεδίο “Σχόλια” του συστήματος «ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ».

Αφού αξιολογηθεί και γίνει δεκτή η περίληψη, θα ζητηθεί από τον συγγραφέα να αποστείλει στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το πλήρες επιστημονικό άρθρο σε αρχείο PDF, για περαιτέρω αξιολόγηση από την αντίστοιχη Επιτροπή Βράβευσης της κάθε κατηγορίας.

Προσοχή! Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθεί μια εργασία ως υποψήφια προς βράβευση, είναι η εκ των προτέρων αποδοχή του/των συγγραφέα(ων) δυνατότητας δημοσίευσής της στο επίσημο περιοδικό της ΕΟΕ “Hellenic Urology”.

Θεματικές Ενότητες

 • Ανδρολογία - Υπογονιμότητα
 • Ανδρολογία - Στυτική Δυσλειτουργία
 • Ακράτεια (Ανδρών/Γυναικών)
 • Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Ουρολογία
 • Νευροουρολογία – Ουροδυναμική
 • Ενδοουρολογία - Ρομποτική Χειρουργική
 • Ενδοουρολογία - Λαπαροσκοπική Χειρουργική
 • Επανορθωτική Χειρουργική
 • Επιπλοκές Ουρολογικών Επεμβάσεων
 • Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη
 • Κακώσεις Ουροποιητικού
 • Λιθίαση Ουροποιητικού
 • Λοιμώξεις
 • Ουρογεννητική Ογκολογία
 • Ουρογυναικολογία
 • Παιδιατρική Ουρολογία
 • Εκπαίδευση
 • Διάφορα

Οδηγίες Υποβολής

 • Ο τίτλος της περίληψης θα γράφεται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων να αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά του ονόματος ολογράφως.
 • Απαραίτητη είναι η καταχώρηση των εργασιακών χώρων ή των ακαδημαϊκών φορέων των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν) αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, Τ.Κ.) Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη όπως παρακάτω:
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ
  • ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.
 • Ο μέγιστος αριθμός επισυναπτόμενων αρχείων (φωτογραφίες, διαγράμματα, κλπ) είναι μέχρι τρία (3).
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές της περίληψης, μέσω του on-line συστήματος έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, το σύστημα θα “κλειδώσει” οπότε η υποβολή της περίληψης θεωρείται οριστική και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ή διορθώσεων στο κείμενο που έχει υποβληθεί.
 • Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας, ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της περίληψης.
 • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής θα γίνονται δεκτές μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Η επιλογή του επιθυμητού τρόπου παρουσίασης (προφορική, poster, video) είναι απαραίτητη κατά την υποβολή εργασίας για την σωστή κατάταξη των εργασιών. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας καλείται να δηλώσει το προτιμώμενο είδος παρουσίασης, καθώς και την προτιμώμενη θεματική ενότητα κατά την υποβολή της περίληψής του μέσω του on-line συστήματος.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει, κατά την αξιολόγηση, διαφορετική θεματική ενότητα και τρόπο παρουσίασης της περίληψης. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Προϋπόθεση για την αποδοχή της περίληψης προς παρουσίαση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή της συγγραφέα. Σε περίπτωση παρουσίασης από τον ίδιο συγγραφέα περισσοτέρων της μίας εργασιών, θα πρέπει το δικαίωμα συμμετοχής να καταβληθεί από κάποιον άλλον εκ των συγγραφέων.
 • Ο ίδιος συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες από τρεις (3) εργασίες.
 • Η αποδοχή ή μη εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στο συγγραφέα που υπέβαλε την εργασία μέχρι τις 15/07/2020. Οι συγγραφείς, των οποίων η εργασία έγινε δεκτή για παρουσίαση, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της.
 • Δε γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες (Προφορικές, Αναρτημένες, Videos), θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του 25ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., Τηλέφωνο: 2107223126, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

© huasections.gr. All rights reserved.
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Dazzlink.