© Huanet.gr. All rights reserved. Web Design Dazzlink.

Πρόγραμμα

6

Οκτωβρίου

Πέμπτη

12:00-14:00 Προφορικές Ανακοινώσεις
14:00-15:00 Παιδοουρολογία για Ουρολόγους Ενηλίκων
 • Φίμωση
 • Κρυψορχία
 • Υδροκήλη
 • Ουρολοίμωξη
15:00-16:30 ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΥΠΟ
 • Η επίδραση των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5 (PDE5is) στην ορχική λειτουργία. (15’)
 • Η αυγή της αναγεννητικής ανδρολογίας: shockwaves, PRP και θεραπεία με βλαστικά κύτταρα. (15’)
 • Αισθητική χειρουργική πέους: Η αλήθεια πέρα από τους μύθους. (15’)
 • Debate: Άμεση τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης
  • ΝΑΙ Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να περιμένεις! (10’)
  • ΟΧΙ Όχι άμεσα. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει! (10’)
 • State-of-the-art Lecture: «Surgical therapy of Peyronie's disease» (20’)
16:30-17:30 EAU Section of Outpatient and Office Urology (ESUO) / Hellenic Urological Association (HUA) - Joint Session
16:30 – 16:45 Prostate biopsy: Transrectal vs perineal approach and perioperative antibiotic prophylaxis?
16:45 – 17:00 The diagnosis and treatment of testicular torsion: an international survey
17:00 – 17:15 Alfa blockers perspectives in XXI century
17:15 – 17:30 Persistent LUTS after prostatectomy for BPH
Concluding remarks
17:30-19:00 ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΓΟ - Σύγχρονοι προβληματισμοί στην αντιμετώπιση της Υπερλειτουργικής Κύστης
 • Debate 1: Ανδρική ακράτεια και ΚΥΠ: φαρμακοθεραπεία ή προστατεκτομή; Συζήτηση με αφορμή πραγματικό περιστατικό
  • Υπέρ της φαρμακοθεραπείας
  • Υπέρ της προστατεκτομής
 • Debate 2: ΒΟΤΟΧ έναντι ιεράς νευροτροποποίησης (SNM) στην αντιμετώπιση της ανθιστάμενης στη φαρμακοθεραπεία ακράτειας ούρων: συζήτηση με αφορμή πραγματικό περιστατικό. (30’)
  • Υπέρ του BOTOX
  • Υπέρ της SNM
 • State-of-the-art Lecture: «Is there still a place for augmentation cystoplasty in the treatment of OAB/incontinence? » (30’)
19:00-20:00 Δορυφορικό Πρόγραμμα
20:00-20:45 Τελετή Έναρξης – Βραβεύσεις
Προεδρείο: Γεράσιμος Αλιβιζάτος, Αθανάσιος Ε. Δελλής, Ευάγγελος Λιάτσικος

7

Οκτωβρίου

Παρασκευή

08:30-12:00 Surgeries Video Session
08:30-09:00 Video Surgery 1 - Supine Combined PCNL
09:00-09:30 Video Surgery 2 - Laser enucleation of prostate adenoma
09:30-10:00 Video Surgery 3 - Single use flexible ureteroscopic lithotripsy
10:00-11:30 Video Surgery 4 - Robotic cystectomy- Neobladder
11:30-12:00 Discussion
12:00-12:30 State of the Art Lecture: Experience from the Urology UK boot camp
12:30-13:30 EAU Section of Andrological Urology (ESAU) / Hellenic Urological Association (HUA) - Joint Session
Indications, Techniques, and Sources for recovery of male gametes for the performance of Assisted Reproductive Technology in infertile males
12:30-12:45 Recovery of testicular spermatozoa for azoospermia or severe oligoasthenoteratozoospermia
12:45-13:00 Recovery of epididymal spermatozoa for obstructive azoospermia
13:00-13:15 Sperm recovery/collection for employment of ART techniques for males with spinal cord injury
13:15-13:30 Debate: Does testosterone play a role in important events of testicular descent?
 • YES
 • NO
13:30-14:30 Δορυφορικό Συμπόσιο
14:30-15:30 Γενική Συνέλευση
16:00-17:30 ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογία: «Επιστροφή στο μέλλον»
 • Έχει η Ενδοουρολογία σήμερα ωριμάσει;
 • Ματιά στο μέλλον της ρομποτικής χειρουργικής
 • Καινοτομίες στην Λαπαροσκοπική Ουρολογική Χειρουργική
 • Συστήματα χειρουργικής πλοήγησης στην Ουρολογία
 • Στην αναζήτηση του “Άγιου Δισκοπότηρου” στην θεραπεία της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη
17:30-18:00 Δορυφορική Διάλεξη
18:00-19:00 Δορυφορικό Συμπόσιο
17:30-19:00 ΤΜΗΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ - Σύγχρονα Διλήμματα στην Ουρογεννητική Ογκολογία
 • Treatment sequencing in metastatic HSPC. (15’)
 • Minimal invasive treatment of UTTC. (15’)
 • Επικουρική θεραπεία καρκίνου όρχι σταδίου Ι. (15’)
 • Προκαρκινικές βλάβες πέους. (15’)
 • Αντιμετώπιση αμφοτερόπλευρων / πολυεστιακών όγκων νεφρού. (15’)
 • O ιδανικός ασθενής για θεραπεία διάσωσης της κύστης. (15’)

8

Οκτωβρίου

Σάββατο

08:30-12:00 ESU Course
Benign Prostatic Obstruction: How is new technology influencing standard of care surgical treatment?
08:30-08:35 European School of Urology: A unique possibility for urological education
Part 1
08:35-08:55 EAU Guidelines recommendations on non-medical treatment of BPH
08:55-09:15 Endoscopic prostate enucleation: What are the technology options?
09:15-09:35 Is Transurethral Resection still an option?
09:35-10:15 Interactive case discussion
10:15-10:30 Short Break
Part 2
10:30-10:50 Is laparoscopy/robotics the way to go for very big prostates?
10:50-11:10 New minimal invasive treatment options: A tool or a tale?
11:10-11:30 Complications
11:30-12:00 Interactive case discussion
12:00-12:30 EAU State of the Art Lecture: Importance of stem cells in fertility restoration: The road to clinical implementation
12:30-13:30 Συνεδρία Hellenic Urοlogy Journal
13:30-14:30 Δορυφορικό Πρόγραμμα
14:30-15:30 Συνεδρία Κυπριακής Ουρολογικής Εταιρείας (Κ.ΟΥ.Ε)
15:30-16:30 Συνεδρία Oυρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας (ΟΥ.Ε.Β.Ε)
Προβληματισμοί στο μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης

 • Κλινικό Περιστατικό : Ασθενής 65 ετών με TaHG, 3 cm, μονήρης, χωρίς CIS. Είναι σωστές οι κατευθυντήριες οδηγίες της EAU;
 • Θα πρέπει να ταξινομείται/αντιμετωπίζεται ως ενδιάμεσου κινδύνου με χημειοθεραπεία ή BCG
 • Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υψηλού κινδύνου, ιδανικά με BCG.
 • Κλινικό Περιστατικό 2: Όγκος T1HG, 3 cm, blue light χωρίς CIS, παρουσία μυϊκού ιστού στη βιοψία. Ο χειρουργός λέει "πλήρης εκτομή". Επαναληπτική TUR – Εξαρτάται από τη βιολογία του όγκου ή την ικανότητα του χειρουργού;
  • Η επαναληπτική δεν χρειάζεται. Η ικανότητα του χειρουργού αρκεί
  • Η βιολογία του όγκου έχει σημασία. Η επαναληπτική TUR απαιτείται για όλους
16:30-17:30 Ουρολογία-ΜΜΕ-Κοινωνικά Δίκτυα.
 • Με επίκεντρο τους Ασθενείς μας
 • Θέματα Δεοντολογίας και Νομικής Προστασίας
 • Διαφήμιση & Κοινωνικά Δίκτυα
17:30-18:00 State Of The Art Lecture: Καταγραφή των επιπλοκών στην Ουρολογία: Πόσο σημαντική είναι;
18:00-20:00 Αντιπαραθέσεις στην Ουρολογία
18:00-18:20 Εξωσωματική Λιθοτριψία: Είναι ακόμη ζωντανή;
 • ΝΑΙ
 • ΟΧΙ
18:20-18:40 Σύγχρονες Νεοεπικουρικές Θεραπείες πριν τη Ριζική Προστατεκτομή
 • Υπέρ
 • Κατά
18:40-19:00 Ακτινοθεραπεία διάσωσης: Αύξηση δόσης και χρήση Ανδρογονικού αποκλεισμού
 • ΝΑΙ
 • ΟΧΙ
19:00-19:20 Mini PCNL: Είδος προς εξαφάνιση
 • ΝΑΙ
 • ΟΧΙ
19:20-19:40 En block Εκτομή Όγκων Κύστης
 • ΝΑΙ
 • ΟΧΙ
19:45-21:00 Δορυφορικό Συμπόσιο

9

Οκτωβρίου

Κυριακή

08:30-09:30 Προφορικές Ανακοινώσεις
09:30-12:30 H Ουρολογία στην Ελλάδα – Παρόν & Μέλλον
09:30-10:30 Παρουσίαση της Ειδικότητας σε Φοιτητές Ιατρικής
 • Ογκολογία
 • Ανδρολογία
 • Παιδοουρολογία
 • Χειρουργική Ουρολογία & Νέες Τεχνολογίες
 • Λειτουργική Ουρολογία
10:30-11:30 Συνεδρία Τμήματος Ειδικευόμενων (TEEO)
 • Η ειδικότητα της Ουρολογίας στην Ελλάδα στα χρόνια της πανδημίας COVID-19.
 • Οι προβληματισμοί του τελειόφοιτου ειδικευόμενου Ουρολογίας στην Ελλάδα σχετικά με τη μελλοντική σταδιοδρομία
 • Η ειδικότητα της Ουρολογίας στις ΗΠΑ από τη ματιά ενός Έλληνα ειδικευόμενου
11:30-12:30 Το μέλλον της Ουρολογίας είναι και γένους Θηλυκού
 • Η ειδικότητα της Ουρολογίας στην Ελλάδα για το γυναικείο φύλο.
 • Υπάρχουν Γυναίκες Ουρολόγοι;
 • Γυναίκα Ουρολόγος στην Επαρχία: Είναι κάποιο αστείο;
12:30-13:30 Παρουσίαση Προφορικών Ανακοινώσεων προς Βράβευση & Βραβεύσεις
12:30-12:50 Καλύτερη Προφορική Ανακοίνωση
12:50-13:10 Καλύτερη Αναρτημένη Ανακοίνωση
13:10-13:30 Καλύτερο Video
13:30 Λήξη Συνεδρίου
© huasections.gr. All rights reserved.
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Dazzlink.